Menu EduBuilder Login

EduBuilder poortinstructie

Poortinstructie

Op bedrijfsterreinen is veiligheid een van de belangrijkste aspecten. Iedere bezoeker dient op de hoogte te zijn van de mogelijk gevaren en risico's. Om medewerkers, leveranciers en bezoekers te informeren over de regels en gevaren is een poortinstructie het ideale hulpmiddel. Echter, alleen een filmpje over veiligheid voegt weinig meer toe, daarentegen draagt het stellen van de juiste vragen samen met foto- en videomateriaal daadwerkelijk bij aan de veiligheidscultuur.

EduBuilder poortinstructie vragen stellen

De juiste vraag maakt alle verschil

De vele vraagtypen in de EduBuilder helpen u om op gevarieerde manier de kennis van bezoekers te toetsen en de interesse te bewaren.

EduBuilder poortinstructie video

Een video zegt meer dan 1000 woorden

Om bezoekers een goed beeld te geven van de fabriekslocatie en de mogelijke gevaren is een video vaak de handigste methode. Met de EduBuilder kunt u makkelijk uw eigen video integreren en zelfs een Youtube film gebruiken.

EduBuilder poortinstructie verschillende typen

Verschillende instructies voor verschillende bezoekers

Er zijn meerdere soorten bezoekers die de poortinstructie moeten maken. Contractors, medewerkers, chauffeurs hebben ieder een eigen instructie nodig die hun wijst op de specifieke gevaren. Met de EduBuilder kunt u zelf meerdere versies van uw poortinstructie maken voor iedere type bezoeker. Uiteraard zijn meerdere talen ook mogelijk

EduBuilder poortinstructie certificaat

Behoud duidelijk overzicht van alle afgenomen instructies

Bezoekers die de poortinstructie via de EduBuilder hebben gemaakt worden geregistreerd en krijgen een certificaat. Komt iemand opnieuw bij de poort kan makkelijk worden gecontroleerd of deze persoon nog een geldig certificaat heeft.


Voorbeeld:

Zodra een bezoeker zich meldt bij de poort kan hij plaatsnemen achter een computer. Kiest een taal en type, zoals in onderstaande voorbeeldschermen.

EduBuilder poortinstructie taal en typekeuze

Vervolgens vult hij zijn gegevens in en volgt de poortinstructie. Naderhand krijgt de poortwachter in zijn overzicht de gegevens van de bezoeker en de testresultaten. Is de bezoeker geslaagd krijgt hij zijn toegangspas en mag hij naar binnen, is hij niet geslaagd kan hij de test opnieuw maken.

EduBuilder poortinstructie testresultaten

Meer over de mogelijkheden van de EduBuilder leest u hier.

Wilt u meer weten over de EduBuilder?
Of over het maken van poortinstructies?

Neem dan contact met ons op